Tin tức

Góp vốn điều lệ thành lập Công ty - Những điều cần biết

Góp vốn điều lệ thành lập Công ty - Những điều cần biết

07-12-2019

Hiện nay tại Việt Nam có một hệ thống luật kinh doanh áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, theo đó có những quy định chuyên biệt  về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ…

Xem thêm

Điểm mới trong các quy định của dịch vụ Gia công đã có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019

Điểm mới trong các quy định của dịch vụ Gia công đã có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019

07-12-2019

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với chức năng thuê người lao động theo hợp đồng lao động. Các doanh nghiệp này không trực tiếp sử dụng lao động mà cung cấp cho các cá nhân và tổ chức khác dưới hình thức làm việc tạm thời.

Xem thêm

Dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

Dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

07-12-2019

Dự thảo Luật sửa đổi doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục thâm nhập thị trường, giảm chi phí tái cấu trúc doanh nghiệp, cải thiện quản trị doanh nghiệp ... Nếu so sánh quốc tế và khu vực, các thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi nghiệp ở nước ta vẫn còn phức tạp và tốn kém về thời…

Xem thêm

Hiển thị 1 đến 3 của 3 (1 trang)